Logistiek verwacht topjaar in 2018

Vlaardingen | 15 Nov 2017

De logistieke ondernemers in Nederland zijn ondanks de aanhoudende prijsdruk erg positief over het komende jaar.

De logistieke ondernemers in Nederland zijn ondanks de aanhoudende prijsdruk erg positief over het komende jaar.


Ze gaan voor 2018 uit van een bovengemiddelde omzetgroei van 14% en een stijging van de winst met 14,6%. Dit blijkt uit het rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen' van SRA, een netwerk van mkb-accountants.

De logistiek heeft verder de kredietwaardigheid sterk verbeterd en verwacht fors meer te gaan investeren komend jaar. Het aantrekken en behouden van vakkundig personeel vormt de grootste uitdaging voor 2018, aldus de transportondernemers.

Verder voorziet de branche dat de loonkosten, de grootste kostenpost binnen de logistiek, met gemiddeld 3,5% stevig zullen stijgen. Nieuwe cao-afspraken en een tekort aan vast personeel kunnen hiervoor een verklaring vormen.

De financiële positie van de logistiek is verder fors verbeterd. Het percentage vervoerders dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is toegenomen van 78% in 2015 naar 82% in 2016. Daarnaast is het aantal bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, sterk gedaald van 16% in 2015 naar 6% in 2016. Op beide punten scoort de logistieke branche beter dan het Nederlands mkb als geheel.

Het investeringssaldo van logistieke ondernemers is in 2016 ongeveer stabiel gebleven, maar de ondernemers verwachten een toename van de investeringen in 2018 met bijna 9%. In lijn met de grotere investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan externe financiering bovengemiddeld snel toe (+9,6%). In tegenstelling tot veel andere sectoren verwachten logistieke ondernemers op dit vlak relatief weinig obstakels. Slechts een kleine minderheid van 17% ziet financiering als een probleem.

 

Geschreven door: John Versleijen