Skip to main content
 

Privacy statement Life Recruitment B.V. / Life Personeel B.V. / Life ZZP B.V.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van kracht. Wij willen graag transparant zijn in onze dienstverlening en middels ons privacy statement jou informeren over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Life Recruitment hecht veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle entiteiten die onder dezelfde groep vallen, namelijk Life Recruitment B.V., Life Personeel B.V. en Life ZZP B.V.

Wie zijn wij?

Wij zijn Life Recruitment B.V., een uitzendbureau gevestigd aan de Burg. van Lierplein 63, 3134 ZB in Vlaardingen. Onze dienstverlening bestaat uit Uitzenden, Detacheren, Payroll en Werving en Selectie. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om de bovenstaande diensten te kunnen uitvoeren.  Daarbij maken wij gebruiken van Carerix, ons softwaresysteem. Voor informatie over Carerix verwijs ik je naar de site van Carerix www.carerix.com. Voor onze salarisadministratie en contractbeheer maken wij gebruik van HelloFlex/FlexService. Voor informatie over deze organisatie verwijs ik je naar de site www.helloflex.com. Zowel met Carerix als HelloFlex zijn wij overeengekomen, middels een verwerkingsovereenkomst, dat zij ook de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

 1. Je solliciteert op de vacatures die wij online hebben gezet en laat je gegevens achter op onze site of op andere sites waar wij adverteren met onze vacatures
 2. Je schrijft je in op onze site en laat zo je gegevens achter
 3. Je schrijft je in op onze vestiging
 4. Je meldt je aan om gebruik te maken van onze dienstverlening
 5. Je hebt je gegevens geplaatst op sites zoals een Monsterboard, Nationale Vacaturebank, Jobbird, LinkedIn, Indeed, werk.nl en dergelijke sites waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in een nieuwe baan en wij er vanuit kunnen gaan dat je benaderd wilt worden voor een nieuwe baan. In dit geval zullen wij je benaderen met de vraag of wij je gegevens mogen opslaan conform ons Privacy statement. Indien je geen toestemming geeft, zullen wij je gegevens niet opslaan

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Hierbij maken we onderscheid tussen de persoonsgegevens bij inschrijving en persoonsgegevens op het moment je via Life Recruitment gaat werken.

Bij inschrijving:

 1. NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht
 2. Een recent CV met daarop relevante informatie zoals opleidingen, cursussen, werkervaring, stages, kennis van talen en hobby’s
 3. Overige gegevens die van belang zijn om te kunnen beoordelen naar geschiktheid van de kandidaat
   

Je gaat werken via Life Recruitment:

 1. BSN-nummer
 2. Kopie ID bewijs of werkvergunning
 3. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 4. Gegevens eventueel voor aanvraag van een VOG indien onze opdrachtgever dit eist.
 5. Gegevens van de persoon die we moeten inschakelen indien er nood is

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

 1. Om je informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten
 2. Om je vacatures te kunnen mailen die passen bij je wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt zowel geautomatiseerd (middels ons vacature abonnement) als door één van onze werknemers.
 3. Om je aan te kunnen melden voor ons vacature abonnement. Hierdoor zal je iedere week een geautomatiseerde mail van ons ontvangen met passende vacatures. Zodra je bij ons solliciteert dan geef je ook akkoord om je aan te melden voor het vacature abonnement. Indien hier geen behoefte naar is, kan je in de desbetreffende mail met één druk op de knop jezelf uitschrijven. Of stuur een mail naar info@liferecruitment.nl met het verzoek om je uit te schrijven voor het vacature abonnement en wij zorgen ervoor dat je wordt uitgeschreven
 4. Om je interessante commerciële acties te kunnen mailen
 5. In verband met de bemiddeling naar een nieuwe baan. Wij willen met je gegevens beoordelen of we de juiste match maken.
 6. Omdat we een werkgever- en werknemer relatie met elkaar aangaan waarbij er (relevante) administratieve verplichtingen zijn die daarbij om de hoek komen kijken maar ook voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 7. Een klantcontract met onze opdrachtgever te kunnen opstellen zodra we jou bij één van onze opdrachtgevers hebben geplaatst. In dit contract worden de afspraken schriftelijk vastgelegd tussen Life Recruitment en de opdrachtgever t.b.v. het nakomen van de overeenkomst.
 8. Het aanvragen van een VOG verklaring
 9. Het regelen van cursussen en/of opleidingen
 10. T.b.v. interne controles, audits en certificeringen
   

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

 1. Indien je nog niet werkzaam bent geweest via Life Recruitment en alleen bent ingeschreven, bewaren wij je inschrijfgegevens 2 jaar na het laatste contact dat we met elkaar hebben gehad. Na deze periode zal je van ons een mail krijgen waarbij we aangeven dat je nog steeds staat ingeschreven bij ons. En tevens vragen wij je of we je gegevens weer mogen bewaren t.b.v. onze dienstverlening. In deze mail kan je simpel aangeven of we je gegevens mogen bewaren of dat we ze moeten verwijderen. Uiteraard is het mogelijk om je gegevens eerder te laten verwijderen. Stuur een mail naar info@liferecruitment.nl waarin je aangeeft dat je persoonsgegevens definitief verwijderd moeten worden, dan regelen wij de rest en krijg je van ons een bevestiging zodra dit is gebeurd.
 2. Indien je wel werkzaam bent of bent geweest, bewaren wij je inschrijfgegevens 2 jaar na einde dienstverband. Voor bepaalde persoonsgegevens hanteren wij een langere bewaartermijn. Dit in verband met de wettelijke bewaartermijnen en fiscale verplichtingen

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

 1. Opdrachtgevers
 2. Onderaannemers
 3. HelloFlex/Flexservice, ons systeem voor salarisadministratie en contractbeheer
 4. Softwarebedrijf Carerix, ons softwaresysteem waar wij de persoonsgegevens opslaan
 5. Overheidsinstanties
 6. Overige zakelijke relaties
 7. Aan instanties waarbij wij verplicht zijn middels bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’.

Jouw rechten en transparantie

 1. Je hebt recht op inzage op de persoonsgegevens die wij van je hebben.
 2. Recht op correctie als je gegevens niet juist of actueel zijn.
 3. Recht op verwijdering, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen
 4. Recht op overdraagbaarheid van je gegevens, ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit betekent dat je recht hebt om je persoonsgegevens te ontvangen die wij hebben van jou.

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties

Hierbij bedoelen we de contactgegevens van medewerkers die werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers en waarmee wij een zakelijke relatie hebben.


Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

 1. Zodat we informatie kunnen verstrekken over onze dienstverlening
 2. Zodat we aanbiedingen kunnen doen
 3. Zodat we kandidaten kunnen voorstellen
 4. Zodat we een zakelijke relatie kunnen onderhouden, opdrachtbevestigingen kunnen sluiten en te onderhouden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 1. Namen, contactgegevens en functies van de medewerkers wie werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers
 2. E-mails die betrekking hebben op onze zakelijke relatie

Life Recruitment kan de persoonsgegevens van onze zakelijke relaties delen met derden indien dit nodig is t.b.v. de bemiddeling van onze kandidaten. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan collega’s, kandidaten, sollicitanten, zakenpartners, Carerix en HelloFlex/Flexservice.


Beveiliging

Je persoonsgegevens zijn beveiligd binnen onze software systemen (Carerix) en (Helloflex/Flexservice). Deze systemen zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde collega’s die toegang hebben tot je gegevens.

Life Recruitment doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zowel met Carerix als Helloflex/Flexservice zijn wij overeengekomen middels een verwerkingsovereenkomst dat zij ook de persoonsgegevens optimaal beveiligen.


Datalek melden

Er is alleen sprake van een datalek als zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Bij een beveiligingsincident moet je bijvoorbeeld denken aan het kwijtraken van een USB-stick, de diefstal van een laptop of aan een inbraak door een hacker.

Maar niet ieder beveiligingsincident is ook een datalek. Er is sprake van een datalek als er bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als je onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet redelijkerwijs kunt uitsluiten. Als alleen sprake is van een zwakke plek in de beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. U hoeft dan geen melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Wil je een datalek melden bij Life Recruitment dan graag een mail sturen naar info@liferecruitment.nl met als onderwerp ‘Datalek melden’ en in de mail;

 1. Je voornaam
 2. Je achternaam
 3. Omschrijving situatie
 4. En indien we contact met je mogen opnemen, graag je mailadres en telefoonnummer

Wil je een datalek melden bij Autoriteit Persoonsgegevens dan kan je klikken op de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

 

Wijzigingen

Life Recruitment kan het privacy statement wijzigen en aanvullen indien zij dat nodig acht. Op onze website kan je altijd het meest actuele Privacy statement vinden. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy statement te raadplegen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over ons privacystatement of over de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan kan je een mail sturen naar info@liferecruitment.nl of bellen 010-4709190. En wil je een klacht indienen bij  Autoriteit Persoonsgegevens dan kan je klikken op de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Je weet dat ze er zijn: cookies! Hieronder kun je per categorie je keuze voor het gebruik van cookies aangeven. Deze methode komt overeen met de nieuwe AVG (ingangsdatum 25 mei 2018). Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. In het Privacy en Cookie Statement kan je hier meer over lezen. Wil je de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan. Ben je per ongeluk op deze website gekomen of heb je een hekel aan op jou afgestemde informatie? Laat ze dan uit staan.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.liferecruitment.nl

Meer info kunt u vinden op onze Cookiebeleid pagina.


Vragen

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via info@liferecruitment.nl  of bellen op nummer: 010-4709190